USŁUGI CELNE

  • VAT od importu towarów rozliczamy w deklaracji VAT -7 (odprawy jak w Hamburgu)
  • Odprawy celne realizowane w systemie procedur uproszczonych w miejscu uznanym HATRANS Sp. z o.o. przy ul. Traktorowej 196 w Łodzi oraz w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta
  • Czas odprawy celnej w zależności od procedury trwa od 0 do 30 minut
  • Technologia odprawy dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i wykorzystywanych przez niego systemów informatycznych
  • Udzielanie zabezpieczeń celno-podatkowych
  • Przechowywanie towarów w magazynie czasowego składowania i składach celnych, znajdujących się w miejscach wskazanych przez klienta
  • Zapewnienie przewoźnikom w takcie trwania odprawy celnej dostępu do pomieszczenia socjalnego i Internetu